Zich aansluiten

Uw personeel aansluiten

Voor wie?

Elke werkgever die minstens 5 werknemers wil aansluiten.

Welke periodes worden gedekt door de aansluiting?

De aansluiting dekt:

  • de periodes waarin u uw beroepsactiviteit in een ander land uitvoert dan in de EER of in Zwitserland;
  • de periodes waarin u tijdelijk gedetacheerd (maximaal 6 maanden) bent in een land van de EER of in Zwitserland;
  • de duur van het contractuele verlof dat onmiddellijk volgt op de hierboven vermelde periodes;
  • een periode van maximaal 12 maanden die onmiddellijk volgt op een van deze periodes, voor zover u geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefent. Opgelet: werkloosheid wordt beschouwd als winstgevende activiteit.

Het is ook mogelijk om na de feiten via een eenmalige premie de periodes dekken waarin uw werknemers voldeden aan de deelnemingsvoorwaarden. Ze kunnen deze premie ook zelf betalen.

Hoe sluit u uw personeel aan?

Instructies voor een collectieve aansluiting vindt u in het deel "In de praktijk - Collectieve deelname".