Zich aansluiten

Zich individueel aansluiten

Voor wie?

Alle werknemers die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden.

U kunt uzelf aansluiten, of iemand anders een volmacht verlenen. Die persoon kan dan uw aansluiting beheren. Hiervoor stuurt u de ingevulde volmacht gedateerd en ondertekend naar de Overzeese Sociale Zekerheid.

Welke periodes dekt de aansluiting?

De aansluiting dekt:

  • de periodes waarin u uw beroepsactiviteit in een ander land uitvoert dan in de EER of in Zwitserland;
  • de periodes waarin u tijdelijk gedetacheerd (maximaal 6 maanden) bent in een land van de EER of in Zwitserland;
  • de duur van het contractueel verlof dat onmiddellijk volgt op de hierboven vermelde periodes;
  • een periode van maximaal 12 maanden die onmiddellijk volgt op een van deze periodes, voor zover u geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefent. Opgelet: werkloosheid wordt beschouwd als winstgevende activiteit.

Het is ook mogelijk om na de feiten via een eenmalige premie de periodes dekken waarin u voldeed aan de deelnemingsvoorwaarden.

Hoe sluit u zich individueel aan?

Instructies voor een individuele aansluiting vindt u in het deel "In de praktijk - Individuele deelname.