Zich aansluiten

Buitenlanders

U bent geen onderdaan van de EER of Zwitserland en u voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden? Dan kunt u deelnemen aan de verzekeringen van de Overzeese Sociale Zekerheid volgens verschillende aansluitingsniveaus.

Aansluitingsniveaus

Ouderdomspensioenen, weduwepensioenen en wezenrentes worden niet geïndexeerd, behalve als de weduwe of wezen onderdanen zijn van een lidstaat van de EER of Zwitserland. Bovendien worden de ziekte- en invaliditeitsuitkering en het recht op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging alleen toegekend als u in België verblijft. Daarom mag u het aantal verzekeringen van de Algemene Regeling beperken.

Voor u bestaan er drie mogelijke aansluitingsniveaus:

  • 15’: volledige bijdrage
  • 18a’: bedragen van de bijdrage die overeenstemmen met 9/10 van de bedragen van formule ‘15’
  • 18b’: bedragen van de bijdrage die overeenstemmen met 8/10 van de bedragen van formule ‘15’

Elk aansluitingsniveau heeft bepaalde voordelen:

Mogelijke voordelen ‘15’ ‘18a’ ‘18b’
Ouderdomspensioen X X X
Weduwepensioen X X X
Wezenrente X X X
Vakantiegeld X X -
Ziekte- en invaliditeitsverzekering als u in België verblijft X - -
Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging als u in België verblijft X - -
Aanvullend pensioen 17 of 10% van het pensioen 10% van het pensioen