Algemene regeling

Kies uw toekomstige bijdrage

Door de toekomstige maandelijkse bijdrage aan de algemene regeling (A.R.) van de Overzeese Sociale Zekerheid overeenkomstig artikel 17 van de wet van 17 juli 1963 te kiezen, kunt u het bijbehorende maandelijks bruto-pensioen ramen. Omgekeerd kan u ook (onder bepaalde veronderstellingen) berekenen welke maandelijkse bijdragen u moet storten om op 65 jaar van een bepaald maandelijks bruto-pensioenbedrag te kunnen genieten.

De berekening gebeurt volgens de nieuwe tarieven zoals deze sinds 1 april 2017 gelden, en tegen de index van . De daarmee samenhangende minimale en maximale bijdrage zijn resp. € en € per maand.

In alle gevallen wordt verondersteld dat de maandelijkse bijdragen in de loop van elk gegeven loopbaanjaar onveranderd blijven en dat er steeds voor een volledig kalenderjaar bijgedragen wordt.

Hoe bereken ik mijn pensioen op 65 jaar in functie van mijn geplande bijdragen?

U vult de velden onder de titel "Bereken uw pensioen" in en klikt op de knop "Bereken".

Het resultaat zal onder het formulier verschijnen.

Hoe bereken ik een maandelijkse bijdrage die mij een te bereiken pensioenbedrag oplevert op 65 jaar?

U vult de velden onder de titel "Bereken uw bijdrage" in en klikt op de knop "Bereken".

Het resultaat zal onder het formulier verschijnen.

Opmerking: er kunnen zich kleine afrondingsverschillen voordoen tussen de twee berekeningen.

Bedragen enkel ter informatie en op basis van de wet van 17 juli 1963 en het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 (B.S. 22 maart 2017), zoals van kracht op .

Bereken uw pensioen
Maandelijkse bijdrage (A.R.)
Startleeftijd:
Aantal jaren bijdrage (A.R.):
Bereken uw bijdrage
Gewenst maandelijks bruto-pensioen:
Startleeftijd bijdrage:
Aantal jaren bijdrage (A.R.):