Aanvullende verzekeringen

Verzekering Ongevallen in het privéleven

De meeste ongevallen die niet tot de arbeidsongevallen behoren, worden gedekt in het kader van deze verzekering.

Welke kosten in het privéleven dekt de verzekering Ongevallen?

Vanaf de dag van het ongeval kunnen de volgende kosten terugbetaald worden:

  • vervoerskosten;
  • medische kosten (geneesmiddelen, maar ook hospitalisatiekosten, chirurgie, protheses...);
  • repatriëringskosten met een redelijk karakter en die expliciet erkend zijn door de Overzeese Sociale Zekerheid en die verband houden met het ongeval.

De verzekering voorziet een dagelijkse vergoeding vanaf de 31ste dag van arbeidsongeschiktheid die volgt op het ongeval. Ze voorziet ook een vergoeding in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. De vergoedingen worden verhoudingsgewijs toegekend op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage en van de gekozen vergoedingsformule.

Bij een dodelijk ongeval betaalt de Overzeese Sociale Zekerheid een tegemoetkoming in de begrafeniskosten. Zij betaalt ook een jaarlijkse rente aan de overlevende partner en wezen, of in bepaalde gevallen aan de ouders. Deze uitkeringen kunnen gecumuleerd worden met het overlevingspensioen en de wezenrenten die voorzien zijn in de Algemene Regeling.

Hoe vraagt u een terugbetaling aan?

U vindt alle formulieren op de pagina ‘Praktisch – Slachtoffer van een arbeidsongeval of van een ongeval in het privéleven

Wat is het bedrag van de bijdrage?

Dit bedrag hangt af van de vergoedingsformule die dezelfde is als de formule gekozen voor de verzekering "Arbeidsongevallen".

Volgens de index die van kracht is sinds 1 september 2018 varieert de maandelijkse bijdrage tussen 33,01 euro en 66,00 euro.

Meer informatie vindt u in het document Tarieven.

Wie heeft recht op deze aanvullende verzekering?

U moet eerst aangesloten zijn bij de Algemene regeling en een verzekering Arbeidsongevallen aangaan om deze verzekering te kunnen afsluiten.