Wachtgeld

Woont u in België?

Wanneer u ongewild werkloos wordt zonder loon, hebt u onder het socialezekerheidsstelsel van de zeevarenden recht op wachtgeld. Hiervoor moet u als werkzoekende ingeschreven worden op de Poollijst.

Categorie A

U hebt recht op wachtgeld in categorie A als u in de loop van de vierentwintig maanden die de aanvraag voorafgaan, driehonderd arbeidsdagen bij de Belgische koopvaardij gepresteerd hebt.

Categorie B

U hebt recht op wachtgeld in categorie B als u in de loop van de twaalf maanden die de aanvraag voorafgaan, honderdvijftig arbeidsdagen bij de Belgische koopvaardij gepresteerd hebt.

Woont u niet in België?

Voor u is de regeling rond wachtgeld anders. Richt u voor informatie tot de bevoegde instantie in het land waar u woont.