Overzicht van de bijdragen

A) Gewone werknemersbijdragen

Tak Grondslag Percentage
Pensioenen B.W. 07/02/1945 (art. 3, §2, 1°) 9% 1,15% voor RMT
Geneeskundige verzorging B.W. 07/02/1945 (art. 3, §2, 3°) 3,55%
Uitkeringen B.W. 07/02/1945 (art. 3, §2, 2°) 1,10%
Werkloosheid B.W. 07/02/1945 (art. 3, §2, 4°) 0,87%
Totaal 14,52% 14,57% voor RMT

B) Andere werknemersbijdragen

Tak Grondslag Percentage
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Wet 30/03/1994 (art. 106-112) Zie 1.5
Solidariteitsbijdrage op winstdeelname B.W. 07/02/1945 (art. 3, §3 quinquies°) 13,07%
Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen Wet 29 juni 1981 (38, §3 novies) 3.948 euro bruto
= 13,07%
Meer dan 3.948 euro bruto
= 14,52%

C) Gewone werkgeversbijdragen

Tak Grondslag Percentage
Basiswerkgeversbijdrage
(geglobaliseerde werkgeversbijdrage)
B.W. 07/02/1945 (art. 3, §3, 1°) 27,04%
Asbestfonds
(enkel verschuldigd op prestaties van 01/01 – 30/09 van ieder kalenderjaar)
K.B. 11/05/2007 0,01%
Subtotaal 27,05%
Tak Grondslag 20 of meer werknemers Minder dan 20 werknemers
Fonds Sluiting Ondernemingen Wet 26/06/2002 0,11% 0,06%
Bijzondere bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen Wet 26/06/2002 0,09% 0,09%
Totaal 27,25% 27,20%

D) Andere werkgeversbijdragen

Tak Grondslag Percentage
Extralegale pensioenen B.W. 07/02/1945
(art. 3, §3 ter)
8.86%
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Wet 29 juni 1981
(art. 38, §3 novies)
Minder dan 3.948 euro bruto = 33% 3.948 euro bruto = sociale bijdragen op loon

E) Werkgeversbijdragen tewerkstelling scheepsgezellen/shoregangers

Tak Grondslag Percentage
Jaarlijkse vakantie B.W. 07/02/1945 (art. 3, §3, 2°) 6%
Vakantiebijslag B.W. 07/02/1945 (art. 3, §3, 2°) 9,72% navordering
Totaal 15,72%

F) Premie arbeidsongevallen

Tak Grondslag Percentage
Steunmaatregelen Geen steunmaatregelen
Arbeidsongevallenpremie & reclassering mindervaliden K.B. 28/12/1971, art. 6, 2° 2,06% 5,57%
K.B. 05/07/1963, art. 128
Premie oorlogszone K.B. 28/12/1971, art. 6 bis 0,328% 0,328%
Premie zone verhoogd risico piraterij K.B. 28/12/1971, art. 6 bis 0,164% 0,164%
Premie zone verlaagd risico piraterij K.B. 28/12/1971, art. 6 bis 0,016% 0,016%