Socialezekerheidsregeling voor zeevarenden

De RSZ-wet bepaalt dat de algemene socialezekerheidsregeling voor werknemers niet van toepassing is op zeevarenden ter koopvaardij. Door maritieme tradities en eigenheden, en de specifieke arbeidsvoorwaarden inherent aan het beroep van zeeman, valt deze bijzondere categorie van werknemers onder een apart socialezekerheidsstelsel.

Uitzonderingen

In principe zijn alleen zeevarenden die tewerkgesteld zijn op een schip dat vaart onder Belgische vlag onderworpen aan het Belgische socialezekerheidsstelsel. Op dit principe bestaan enkele uitzonderingen.

Internationale verdragen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zeevarenden die gedetacheerd worden naar een schip varend onder een andere vlag, onderworpen blijven aan het Belgische socialezekerheidsstatuut.

Volgens het Belgisch-Luxemburgs Akkoord van 25 maart 1991 behouden de zeevarenden hun Belgische socialezekerheidsstatuut als zij tewerkgesteld worden op een zeeschip dat vaart onder Luxemburgse vlag.

Nationale wetgeving

Een zeeman die door bemiddeling van een Belgische rederij tewerkgesteld wordt aan boord van een zeeschip varend onder een niet-EU-vlag, blijft onderworpen aan het Belgische socialezekerheidsstelsel.

Sociale bijdragen

De sociale bijdragen voor de tewerkstelling van zeevarenden die onder dit bijzondere stelsel vallen, moeten aan de RSZ gestort worden. De RSZ is bevoegd voor de inning en doorverdeling.

Meer informatie hierover vindt u terug in de administratieve instructies aan de rederijen.

Documenten Files
Aanvraag onderwerping vreemde vlag Download

Onlinedienst

Vraag een detachering aan via Werken in het buitenland.